Telefon   85 715 27 95  

Jakie wymogi prawne muszą spełniać hotele pracownicze?

W dobie rosnącego ruchu turystycznego oraz dynamicznego rozwoju wielu branż, coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na zamieszczenie swoich pracowników w specjalnie przystosowanych obiektach noclegowych, tzw. hotelach pracowniczych. Aby świadczyć tego typu usługi, obiekt noclegowy musi spełniać szereg wymogów prawnych wynikających z różnych przepisów oraz rekomendacji odnośnie warunków zakwaterowania.

 

Ustawa o usługach turystycznych

Pierwszym dokumentem regulującym działalność hoteli pracowniczych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 187). Zgodnie z jej postanowieniami, hotel pracowniczy uważany jest za obiekt turystyczny, świadczący usługi noclegowe dla osób fizycznych. W związku z tym, hotel pracowniczy musi spełniać wymogi prawne stawiane wszystkim obiektom noclegowym. Obejmuje to m.in.:

  • zgłoszenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług hotelarskich,
  • prowadzenie ewidencji zakwaterowania.

 

Warunki sanitarne

Hotele pracownicze muszą spełniać szereg oczywistych wymogów sanitarnych, które wynikają z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów żywienia zbiorowego oraz ośrodków wypoczynkowych (Dz. U. poz. 2057).

 

Warunki BHP

Hotele pracownicze muszą także przestrzegać przepisów BHP, wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108, z późn. zm.). Obejmuje to zapewnienie odpowiednich warunków zakwaterowania, a także dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W praktyce oznacza to m.in.: wyposażenie pomieszczeń noclegowych w odpowiednie łóżka, szafki i pościel, zapewnienie oświetlenia oraz systemu grzewczego, dostęp do sprzętów przeciwpożarowych i apteczek pierwszej pomocy.

Warunki te, podobnie jak inne wspomniane w tym wpisie wymogi, spełnia prowadzony przez naszą firmę hotel w Łomży, który zapewnia wygodne pokoje dla pracowników.

 

Rejestracja gości

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2018 r., poz. 66, z późn. zm.), hotel pracowniczy ma obowiązek prowadzenia ewidencji gości oraz zgłaszania ich pobytu odpowiednim służbom.

Profesjonalne usługi motoryzacyjne dla Ciebie!